Århus skal stå for trafikken

Århus bliver hovedsæde for det trafikselskab, der fra årsskiftet skal fordele den kollektive trafik i landets geografisk set største region.

Det trafikselskab der fra årsskiftet skal lede og koordinere den kollektive trafik i Region Midtjylland, får hovedkontor i Århus.

»Århus har langt over halvdelen af den kollektive trafik i regionen, og det er helt naturligt, at hovedsædet bliver her. Samtidig er jeg glad for, at aftalen også sikrer byen en god repræsentation i selskabets ledelse og skaffer arbejdspladser,« siger Århusborgmester Nicolai Wammen.

Borgermesteren har været drivkraften i den politiske aftale, som sikrer hovedkontorets placering i Århus og et mindre satelit-kontor i Videbæk ved Herning. Det skiver JP Århus idag.