Århus skal spare 300 millioner

Århus Kommunes store sparekatalog udkom i formiddag.

Det indeholder forslag til besparelser fra embedsmændene for 600 mio. Heraf skal byrådet altså finde 300 mio.

Det såkaldte prioriteringskatalog bliver nu sendt til udtalelse blandt medarbejdere og brugere. Samtidig åbnes for en lang række aktiviteter, som giver borgerne mulighed for at blive hørt og komme med bidrag til debatten.

Hvis du vil vide mere om på hvilke områder, der er foreslået besparelser, kan du se på Århus Kommunes hjemmeside på: <A href="www.aarhuskommune.dk/prioritering</STRONG></A><STRONG>" target="_blank">http://www.aarhuskommune.dk/prioritering"><STRONG>www.aarhuskommune.dk/prioritering</STRONG></A><STRONG>. </STRONG>