Århus rydder op efter Falcks sagsbehandling

Socialrådgiver arbejder over for at rydde op i sager om langtidssygemeldte

Århus Kommune rettede allerede i oktober i år en hård kritik af Falck Jobservice, som kommunen i marts hyrede til at afklare 200 langtidssygemeldte. Nu arbejder socialrådgiverne over for at rydde op i sagerne, skriver Nyhedsbrevet 3F.

I brevet fra 20. oktober fra Århus Kommune kritiseres Falck Jobservice dels for, at kommunens jobcenter skal bruge langt udover den forventede tid på samarbejdet, dels for at trække sager urimeligt længe ud.

- En kontant tilbagemelding på, at Falck Jobservice ikke har leveret varen. Skidt for Falck med sådan en tilbagemelding. Det kan ingen virksomheder leve med, siger formand for Dansk Socialrådgiverforening Bettina Post til Nyhedsbrevet 3F.

Direktøren for Falck Jobservice Bo Hammer har ikke reageret på gentagne henvendelser.
Udviklingsdirektør i firmaet, Finn Rosenthal, kender ikke brevets indhold.

- Men jeg synes, det er gået fornuftigt i Aarhus. Vi har haft møde med jobcentret om de her kritikpunkter, siger Finn Rosenthal til Nyhedsbrevet 3F.

Ifølge socialrådgivernes tillidsrepræsentant Stinne Willumsen, har kommunens socialrådgivere været nødt til at arbejde over for at rydde op i en del af Falcks sager og har fået overarbejdsbetaling for det.