Århus pumper halv mia. i kvarterløft

Århus planlægger storstilet renovering af de socialt belastede boligkvarterer Rosenhøj, Kjærslund og Søndervangen i Viby.

Århus Kommune er ved at være klar med en renoveringsplan for byens næststørste, socialt belastede boligområde i forstaden Viby, der med knap 5900 beboere er Danmarks 9. største af den slags problemområder.

Det politiske flertal i byens magistrat har besluttet at sende planen til høring, blandt andet på et borgermøde i området, ligesom der skal udskrives en arkitektkonkurrence. Kvarterløftet vil koste over en halv milliard kroner, der overvejende dækkes af økonomisk støtte fra boligforeningerne og Landsbyggefonden.

Alt for mange børn, alt for få voksne i job og alt for mange indvandrere, er nogle af problemerne i kvarteret. Byrådet frygter, at det vil føre til en negativ spiral af kriminalitet og gøre boligområdet til et parallelsamfund, der er isoleret fra resten af byen.

I forvejen har kommunen gang i en mere fremskreden renoveringsplan for byens største sociale boligkvarter i Gellerup og Toveshøj.