Århus overhaler Aalborg som ingeniørby

Århus får flere ingeniørstuderende end nogensinde før. 402 studerende begynder i denne måned på Ingeniørhøjskolen i Århus.

Fremgangen i antallet af nye studerende betyder, at Århus har overhalet Aalborg som byen med næstflest nystartede ingeniørstuderende efter København.

- Vi har arbejdet i mange år med at styrke de århusianske ingeniøruddannelser, og derfor er vi særdeles tilfredse med, at Århus nu for første gang er blevet Danmarks næststørste ingeniørby målt på nystartede ingeniørstuderende, siger prorektor Keld Laursen fra Ingeniørhøjskolen i Århus i en pressemeddelelse.

Antallet af nye studerende på de århusianske diplomingeniøruddannelser er godt 20 procent højere end sidste års sommeroptag på 334 studerende. Når vinteroptaget tælles med, er i alt er 526 studerende begyndt at læse diplomingeniør i Århus i år. Til sammenligning er 513 studerende ifølge Den Koordinerede Tilmelding optaget på ingeniøruddannelserne i Aalborg i 2009.

Den rekordstore søgning skyldes ifølge prorektoren, at Ingeniørhøjskolen de senere år har lanceret en række nye uddannelser inden for bioprocesteknologi, bygningsdesign, stærkstrøm og sundhedsteknologi. Derudover er der gjort flere tiltag for at forbedre studiemiljøet.