Århus Kommune på kant med lejeloven

Ifølge P4 Østjylland bryder Århus Kommune tavshedspligt og er på kant med lejeloven.

Socialforvaltningen i Århus er på kant med flere love. Det oplyser P4 Østjylland. Når socialt belastede familier står uden tag over hovedet, anviser Århus Kommunes socialforvaltning dem en lejlighed med en prøvetid - typisk på tre måneder.

Hans Henrik Edlund, en af Danmarks førende eksperter i lejelovgivning, har aldrig før set den konstruktion.

- Der skal rigtig gode argumenter til, hvis man skal overbevise boligretten om at en prøveperiode er lovlig. Udlejeren kan jo bare ophæve lejemålet, hvis familierne ikke opfører sig ordentligt, siger han til P4 Østjylland.

Grunden til at familierne kun tilbydes at være lejere på prøve, er at socialforvaltningen i Århus er meget åbenmundede overfor byens almene boligforeninger. På faste møder videregiver
socialforvaltningen fortrolige oplysninger om hvorfor, familierne har brug for en ny bolig.

Ifølge Charlotte Bagger Tranberg bryder kommunen sin tavshedspligt. Hun siger, at loven beskytter personfølsomme oplysninger, for at undgå at borgere bliver indhentet af deres fortid.

- Man giver aldrig de her mennesker en chance for at komme videre. Boligforeningerne vil jo være informeret om hvad, der har været af tidligere problemer, og så kommer familierne jo aldrig ud af det her mønster.

Lejelovsekspert Hans Henrik Edlund, siger at lejemål med en prøvetid er på kant med loven.

- Hvis man har fået ulovlige oplysninger om en families forhold, så vil det tale for, at tidsbegrænsningen bliver tilsidesat. Man kan ikke sige, at det er begrundet i udlejers forhold, for udlejer kunne ikke have nogen konkret viden om lejeren på forhånd.

P4 Østjylland har søgt aktindsigt på vegne af en mor til fem, der ønsker at være anonym. Dokumenterne viser, at kommunen fortæller boligforeninger, at kvindens ene søn har været involveret i vold, og at familien er blevet smidt at fra en tidligere lejlighed. Moren har sagt nej tak til boligen med prøvetid.

- Det er urimeligt. Kommunen skal hjælpe mig til at blive boende i mange år - ikke bare 2-3 måneder.

Gert Bjerregaard har som Venstres socialrådmand i Århus haft det politiske ansvar. Men han ønsker ikke at kommentere sagen.