Århus i top med boligsalg

Ejendomssalget går bedre i Århus, end i resten af landet, hvor niveauet stadig ligger langt under det normale for de seneste 10 år.

Som den eneste større kommune i Danmark er Århus tilbage på salgsniveauet før finanskrisen. Det viser en analyse, som ejendomsmæglerfirmaet EDC-gruppen har foretaget. En tendens der bekræftes af ejendomsmæglerkæden Nybolig, skriver JP Aarhus.

Ifølge EDC blev der i august samlet solgt 5.000 boliger i Danmark, heraf 600-700 i Århus.

- I Århus Kommune har vi hos EDC solgt 11 pct. flere boliger i år, end vi gjorde i gennemsnit i de samme otte måneder i årene fra 2000 til 2009. Tallet for Århus er markant bedre end i landets øvrige store kommuner, hvor man ligger 18-27 pct. under et beregnet normalår for perioden 2000-2009, siger kommunikationschef Jan Nordmann fra EDC.

De seneste salgstal fra Realkreditrådet dækker kun årets første seks måneder, og ifølge denne statistik ligger Århus 8 pct. under det normale, siger Jan Nordmann.

- Men der er stadig tale om en væsentligt mindre tilbagegang end i landets øvrige store kommuner.. I øvrigt er der en forsinkelse på tallene fra Realkreditrådet. Reelt dækker tallene perioden fra november til engang i april. Og det er faktisk i april og fremefter, at det er gået signifikant bedre i Århus. Når Realkreditrådets tal for tredje kvartal kommer, er jeg ret sikker på, at de ligesom vores tal vil vise, at Århus er på niveau med, hvad vi kalder et normalår, siger Jan Nordmann.

Hos Nybolig siger kommunikationschef Eva Nørgaard Petersen:

- Der er ingen tvivl om, at Århus salgsmæssigt skiller sig markant ud fra de øvrige store byer i landet. Hvis vi sammenligner de første otte måneder af 2007 med de første otte måneder af 2010, ligger vores salg af boliger i Århus 6 pct. over.

Også hos ejendomsmæglerkæden Home i Århus lyder der postive toner