Århus Havn bader i succes

Gods-omsætningen på Århus Havn er godt på vej til at slå alle rekorder.

De ansatte på Århus Havn har travlt som aldrig før.

I løbet af årets første seks måneder har gods-omsætningen været seks procent større end sidste år, og dermed bliver 2004 det bedste år i havnens historie, hvis udviklingen fortsætter.

Indtil videre har mere end fem millioner tons gods passeret havnekajerne i Århus.

Ifølge Århus Havns direktør, Bjarne Mathiesen, er der på verdensplan en tendens til, at skibsfarten koncentreres til færre, men større havne. Det er derfor muligt, at Århus Havn vil fortsætte sin vækst.