Århus går efter byggemillioner

Århus skal have så stor en andel som muligt af statens nye renoveringspulje. Derfor holder kommunen informationsmøde.

Med den nye pulje på 1,5 mia. kr. får alle borgere mulighed for at sø-ge staten om tilskud til håndværkerlønninger, når de står overfor at skulle have renoveret eller forbedret boligen.

Samtidig kan boligejerne og lejerne opnå tilskud til særligt energibe-sparende materialer. Hensigten med puljen er at styrke beskæftigelsen i bygge og anlægssektoren, og de 1,5 mia. kr. vil samtidig bidrage til en generel modernisering af bygningsmassen og energibesparende installationer og forbedringer.

- For at Århus kan få så stor en andel som muligt af statens renove-ringspulje og sætte gang i beskæftigelsen, skal borgerne i tide have råd og vejledning. Derfor vil vi holde et orienteringsmøde, hvor alle er velkomne, siger borgmester Nicolai Wammen.

Mødet holdes mandag 30. marts og bolig- og byggerådgivere samt repræsentanter for revisions- og finanssektoren deltager, så alle kan få mere at vide om regler og betingelser for at søge tilskud til forbedring boligen.