Århus Å flyder med cykler

Århusianerne smider cykler i åen som aldrig før. Det er nu så slemt, at kommunen må rydde op hver måned.

Foto: Colourbox

Sidste år blev der konsekvent renset ud i Århus Å, og det resulterede i et bjerg af rustne ting og sager, der ikke hører til i et vandløb.

Århusianerne har - viste sidste års fund - en dårlig vane med at smide alt fra computerskærme til cykler i åen, og det har tilsyneladende ikke ændret sig.

-Der bliver i øjeblikket smidt så mange cykler i åen, at vi bliver nødt til at rydde op hver måned. Mellem 50 og 60 cykler fisker vi om måneden, siger ingeniør Ole Helgren fra Århus Kommune til Århus Stiftstidende.

Den store oprydning sidste år var en følge af de store oversvømmelser ved Brabrand Sø, men det lader altså til, at Århus Kommune fortsat må bruge store ressourcer på at afhænde det affald, som folk smider i åen, hvis man fortsat vil forhindre oversvømmelser, skriver avisen.