Århus Bugt er sårbar

Århus Bugt har haft svært ved at komme sig efter sidste års iltsvind.

Bunddyrene i Århus Bugt har haft svært ved at komme sig efter det store iltsvind sidste år. Svindet var det mest omfattende og langvarige i årtier, og det har kunnet mærkes i den sårbare bugt.

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har i samarbejde med amterne undersøgt de områder, der sidste år var ramt iltsvind. Det viser sig, at dybe, lukkede områder uden stor vandgennemstrømning har haft sværest ved at komme sig, og til denne gruppe hører Århus Bugt.

Det kraftige iltsvind har dræbt mange bunddyr som for eksempel muslinger og Østers, og der gik lang tid, inden nye dyr vendte tilbage til området. Iltsvindet har også ramt blandt andre Horsens og Vejle fjorder.