Århus bruger færre penge på skolen

Ny tal viser, at Århus kommune bruger stadigt færre penge pr. folkeskoleelev, når man sammenligner med andre kommuner.

Århus kommune halter stadigt mere bagefter andre kommuner, når det gælder skoleudgifterne.

Det fortæller Århus Lærerforening, efter Kommunernes Landsforening har offentliggjort nye tal for kommunernes udgifter.

Århus Kommune brugte i skoleåret 2005/2006 kr. 6.539 mindre pr. elev end gennemsnittet for alle landets kommuner. Kun 5 af de 98 nye kommuner brugte færre penge pr. elev end Århus Kommune gjorde dette skoleår.

Forskellen på skoleudgifterne pr. elev er vokset. I Skoleåret 2002/2003 brugte Århus kommune 2916 kr. mindre end landsgennemsnittet. De i de nyeste tal 2005/2006 er forskellen altså mere end fordoblet.

For perioden 2001 til 2006 har der for hele landet været tale om en vækst i udgifter pr. elev på 1 % målt i faste priser. For Århus Kommune har der været tale om et fald på 5 % i samme periode.