Århus Amt klar til eDagen

Hele den offentlige sektor afskaffer intern papirpost fra i dag. Selv til ministre vil vi fremover sende e-mail, siger Århus' amtsborgmester.

Staten, amterne og kommunerne har aftalt, at de fra i dag udelukkende sender post til hinanden i elektronisk form. Og Århus Amt er klar til eDagen.

Helt konkret er målet at spare den porto og den tid, papirbreve nu engang kræver. Og set i større perspektiv skal aftalen om eDagen åbne mulighed for at skabe en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling på tværs af offentlige myndigheder.

- Århus Amt er klar til eDagen. Det er langt fra nyt, at vi kommunikerer med omverdenen ved hjælp af elektronisk post og ved hjælp af internettet. Men eDagen har f.eks. givet anledning til, at vi har revideret vores e-mail-politik, så det nu er klart, at vi sender og modtager posten elektronisk, når vi kommunikerer med andre myndigheder. Dermed er det nu slået endegyldigt fast, at kommunikation via e-mail er en både acceptabel og en tilstrækkelig kommunikationsform i hele den offentlige sektor. Altså også når det gælder officielle henvendelser til f.eks. ministre, hvor vi i dag nok vil være mest tilbøjelige til at sende et pænt brev på Århus Amts brevpapir, siger amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen.

TV 2 / Østjylland har været i Midtdjurs Kommune, hvor borgerne i dag har fået mulighed for at hente en digital underskrift på kommunens hjemmeside www.midtdjurs.dk