Århus amt klar med influenzaplan

Skejby sygehus klar til at modtage patienter med tegn på fugleinfluenza

Eventuelle patienter med tegn på fugleinfluenza (aviær influenza) kommer i isolation på samme måde som SARS-patienter. Symptomerne på fugleinfluenza og SARS minder meget om hinanden. Det samme gælder det geografiske område, hvor smitten har været størst. Sygdommen findes ved at undersøge prøver af slim fra næsen, og finder man fugleinfluenza hos en patient her i Danmark, bruger afdelingen Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behandling.Ifølge Statens Seruminstitut kan muligheden for smitte med fugleinfluenza mellem mennesker endnu ikke helt afkræftes.