Århus Amt blev månedens virksomhed

Foreningen Nydansker har valgt Århus Amt som august måneds virksomhed. Udnævnelsen skyldes et godt integrationsprojekt.

Foreningen Nydansker har valgt Århus Amt som august måneds virksomhed. Amtet får roserne for sit projekt "Gode hoveder har mange farver". Integrationsprojektet blev iværksat i 2002 og består både af en informationsindsats og af konkrete initiativer for at skaffe de nye danskere job.

Særligt går anerkendelsen fra Foreningen Nydansker på, at projektet lever videre trods besparelser i millionstørrelsen på amtets budget.

På informationssiden har konferencer, kurser, magasiner, postkort og en hjemmeside været med til at skabe opmærksomhed på amtets arbejdspladser om, at Århus Amt ser det som sit samfundsmæssige ansvar at ansætte flygtninge og indvandrere. Og at der er sund fornuft i det set fra amtslig side.

De nye danskere rummer nemlig et potentiale, der bliver brug for på arbejdspladserne i årene fremover. Mere konkret er Århus Amt i gang med at lave en brobyggerordning. Her kan arbejdspladser få tilskud via Integrationsministeriet, når de ansætter nydanskere.

Der er også iværksat projekter, der fungerer som gode eksempler. Et af dem er at uddanne flygtninge og indvandrere med en naturvidenskabelig baggrund til at kunne undervise i gymnasierne.

- Vi takker for anerkendelsen. Projektet er i sin spæde vorden, og vi har stadig meget at nå og meget at lære. Desto mere velkomment er det at få at vide, at vi er på rette vej, siger amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen.

Blandt de virksomheder, der tidligere er kåret af Foreningen Nydansker, er Tryg Forsikring, TDC, ISS og Dansk Sygeplejeråd.