Arbejdstilsynet vil stoppe vold mod plejepersonale

Ledelsen på plejehjemmet Caritas i Århus får løftede pegefingre fra Arbejdstilsynet, fordi den ikke har forebygget vold mod ansatte.

I april meldte fagforbundet FOA Århus specialplejehjemmet Caritas til Arbejdstilsynet, fordi antallet af voldsepisoder er eksploderet på plejehjemmet, hvis beboere er demente.

Alene i årets første fem måneder var der 258 registrerede episoder, hvor demente udsatte personalet for vold, mens der hele sidste år var 58 registrerede episoder, skriver FOA i en pressemeddelelse.

Nu er har Arbejdstilsynet undersøgt sagen, og løfter blandt andet pegefingren overfor plejehjemmets ledelse.
Ifølge FOA skriver arbejdstilsynet blandt andet:

"Det er Arbejdstilsynets vurdering, at arbejdet med at pleje beboere o. lign. på Caritas ikke er
planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der
er risiko for, at de konstaterede problemer med utilstrækkelig forebyggelse af risikoen for vold
og trusler om vold i arbejdet kan have indvirkning på medarbejdernes fysiske og psykiske sundhed på kort og langt sigt."

- Situationen er uacceptabel for både beboere og personale, og jeg er glad for AT (Arbejdstilsynet <i>red.</i>) nu kræver forbedringer, siger FOA Århus-formand Kirsten Normann Andersen, der opfordrer til, at Caritas ledelse fastansætter mere uddannet social- og sundhedspersonale.