Arbejdsløse forældre stresser børn

Mor og fars jobsituation har stor betydning

Nye tal fra Region Midtjyllands sundhedsprofil viser, at unges psykiske sundhed hænger tæt sammen med forældrenes arbejdssituation og indkomst.

140.000 unge midtjyder i alderen 16-24 år har medvirket i den store undersøgelse, der er lavet af Region Midtjylland i samarbejde med regionens 19 kommuner.

Knap halvdelen af de unge har et højt stressniveau, hvis far eller mor er ledig eller uden for arbejdsmarkedet, mens det kun gælder hver tredje, hvis forældre er i arbejde.

Desuden ses en tendens til højere stressniveau hos unge, hvis forældre har lav indkomst.

- De unge er ikke i topform, når det gælder psykisk sundhed, for eksempel er stressniveauet gennemgående højt. Men det er bemærkelsesværdigt, at der er tale om så markante forskelle alt efter forældrenes arbejde og indkomst, siger seniorforsker Pia Vedel Ankersen, CFK, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, som er projektleder på undersøgelsen af de unges sundhed og trivsel.

Far har hovedrolle
Overordnet ser farens arbejdssituation ud til at betyde mere end morens.

På spørgsmålet "hvordan synes du din trivsel og livskvalitet er alt i alt?" svarer et stort flertal af de unge (85 procent), at den er "god" eller "virkelig god", hvis far er i arbejde, mens det kun gælder for 68 procent af de unge, hvis far er uden for arbejdsmarkedet.

Er fars årsindkomst over 500.000 kr., svarer 90 procent, at deres trivsel og livskvalitet er god.

- Det er ikke klart, hvorfor farens situation ser ud til at have større betydning end morens, men det er et interessant resultat, der måske kan hjælpe med til at identificere de unge, der er særligt udsatte, siger Pia Vedel Ankersen.