Appellerer Aabech-sag

Tvivler på disciplinær-udvalgets habilet

Kim Aabech Foto: Lyngby Boldklub

Randers FC vil ikke slippe sagen om spilleren Kim Aabech, og nu indbringer kronjyderne sagen for appeludvalget i Dansk Boldspil-Union (DBU).

Klubben skriver i en pressemeddelelse, at den stiller spørgsmål ved habiliteten i DBU's disciplinærudvalg i forbindelse med sagen.

- Efter nøje gennemgang af den i sidste uge afsagte kendelse fra DBU's disciplinærudvalg vedrørende de kontraktlige forhold mellem Lyngby og Kim Aabech har Randers FC besluttet at indbringe sagen for DBU's appeludvalg, lyder det fra Randers.

Lyngby blev idømt en bøde på 75.000 kroner af DBU's disciplinærudvalg for ikke at have overholdt "procedurer omkring indgåelse og underskrivelse af aftaler, tillæg og arbejdsdokumenter".

Denne formulering dækker over, at Lyngby ikke har indsendt et tillæg til Aabechs kontrakt, som skulle være indsendt.

Randers FC mener, at der er et misforhold mellem sanktionen og de overtrædelser og kritisable forhold, der er nævnt i kendelsen fra udvalget.

- Vi stiller spørgsmål ved disciplinærudvalgets habilitet og ved sammenhængen mellem den besluttede sanktion kontra kendelsens oplistning af overtrædelser og kritisable forhold i sagen, begrunder Randers ankesagen.

Sagen begyndte, da Superligaklubben Lyngby tidligere på året rettede anklage mod Randers FC for mod reglerne at have taget for tidlig kontakt til Kim Aabech.

Både Randers FC og Kim Aabech blev idømt bøder på 25.000 kroner i den del af sagen.

Hos Spillerforeningen er direktør Mads Øland tilhænger af, at sagen prøves i DBU's appeludvalg.

- Det er principielt vigtigt for beskyttelsen af Spillerforeningens medlemmer, at klubberne har pligt til at indsende den fulde kontrakt til DBU samt efterfølgende tillæg
uden undtagelse.

- Sker dette ikke, skal der efter vores opfattelse gives en meget alvorlig sportslig sanktion til klubben, mener Mads Øland.