Ansøger-boom på universitet

De nye studerende er mere realistiske og søger bredere

De unge flokkes om at komme ind på universiteterne, og i modsætning til tidligere år er det ikke kun modefag som medicin, psykologi og jura, der trækker.

Aarhus Universitet oplever et direkte ansøgningsboom, oplyser universitetet.

Universitetet, der i de to foregående år satte bemærkelsesværdige rekorder for antallet af nye studerende, har i år modtaget hele 12 procent flere ansøgninger end sidste år.

Syddansk Universitet har 17 procent flere førsteprioritetsansøger og Københavns Universitet 8,5 procent flere ansøgere end sidste års rekordår, viser friske opgørelser.

Også Roskilde Universitet, IT-universitetet, Aalborg Universitet og DTU melder om rekordmange ansøgere.

- De store ungdomsårgange og det stadig stigende antal elever, der tager en gymnasieuddannelse, er en væsentlig forklaring på den fortsatte stigning i ansøgertallene, forklarer studiechef Claus Nielsen, Københavns Universitet.

Mere realistiske
Ser man på, hvordan ansøgningerne har fordelt sig mellem de forskellige uddannelser, har årets ansøgere været mere realistiske i deres ønsker. De unge har søgt bredere.

Det viser sig ved, at det er de traditionelt populære uddannelser med stærk adgangsbegrænsning, der har oplevet den mindste stigning eller ligefrem status quo.

Nu står der i højere grad matematikøkonomi, jordbrug, datalogi, brasiliansk og tysk som første ønske på rigtig mange af ansøgningerne.

Dermed har de unge tilsyneladende hørt på de opfordringer, der er kommet fra mange sider. De søger for eksempel sprogfagene, de naturvidenskabelige fag og flere nyoprettede studier.