Ansatte skeptiske overfor reform

Regeringens udspil til nyt Danmarkskort vil give ringere service og færre arbedspladser, frygter ansatte i amter og kommuner.