Ansatte på psykiatrisk hospital advarer: Det koster liv

Situationen på Psykiatrisk Hospital i Risskov er så alvorlig, at det koster patienter livet, skriver medarbejderne i et brev til politikerne

Situationen på Psykiatrisk Hospital i Risskov er så kritisk og presset, at medarbejderne nu råber vagt i gevær i et fælles brev til politikerne i Region Midtjylland.

De ansatte skriver, at manglen på medarbejdere betyder flere overfald og selvmord på afdelingerne i Risskov.

Brevet kommer i kølvandet på en undersøgelse, der viser, at der i årets første otte måneder har været 551 tilfælde af trusler eller vold mod personalet mod 408 tilfælde sidste år.

Det hidtidige svar på den undersøgelse har blandt andet været øget brug af politi, narkohunde, urinscreeninger og opsætning af lys ved hospitalets hegn. 

Læs også Stigning i trusler og vold: Patient tog kvælertag på ansat

Medarbejderne skriver, at de frygter for deres egen og patienternes sikkerhed på grund af den lave normering.

De oplever flere og voldsommere overfald og sågar drabsforsøg på plejepersonalet.

De ansatte skriver, at politiet oftere tilkaldes på grund af utryghed, og at akut indlæggelseskrævende patienter må vente på indlæggelse i dagevis, så deres tilstand forværres yderligere.

Medarbejderne skriver, at det er svært at skaffe nyt personale på grund af arbejdsmiljøet.

- Vi er generelt så udfordret af rammerne, at vi ikke kan stå inde for at yde tilstrækkelig kvalitet i udførelsen af vores kerneopgave - at behandle psykisk syge, hvilket medfører et tab af mening og går ud over såvel det faglige som det sikkerhedsmæssige miljø på hospitalet, skriver medarbejderne og tilføjer: 

- Vi er derfor nået til et punkt, hvor der må tilføres flere økonomiske ressourcer for at rette op på kvaliteten af den psykiatriske behandling i Region Midtjylland. Vi anser øget personalenormering og flere sengepladser som en absolut nødvendighed for dette. Taberne er i sidste ende uden tvivl de patienter, der kommer med en tillid til, at vi kan behandle dem, men i stedet oplever kløften mellem det arbejde, de tror, vi kan levere, og hvad der faktisk er muligt indenfor de givne rammer. 

Læs også Region: Medarbejdere på hospital skal være trygge igen

Regionsrådsformand Bent Hansen (S) medgiver, at Psykiatrisk Hospital i Risskov er udfordret.

- Det er klart, at når der kommer sådan en henvendelse, så tager vi det meget alvorligt, siger han til TV 2 I ØSTJYLLAND.

Bent Hansen fortæller, at han for en måneds tid siden drøftede situationen med repræsentanter fra hospitalet.

Han peger på, at en af mulighederne for at lette presset er at fremrykke nogle investeringer på området fra 2018 til første halvår af 2017.

Medarbejderne skriver i deres brev, at de ikke på nuværende tidspunkt ser fremrykningen som en løsning.

- Det er helt nyt for mig, at man ikke ser det som en løsning, så det vil jeg følge op på, siger Bent Hansen.