Ansætter 40 nye skolelærere

Lockout-penge bruges på nye stillinger

Genrefoto.

Glem alt om krise, lave børnetal og ansættelsesstop.

I Silkeborg Kommune skal der nu ansættes mindst 35-40 lærere ved folkeskolerne. De nye lærere tiltræder efter sommerferien.

Under normale omstændigheder skal der hvert år ansættes cirka 15 nye lærere i Silkeborg Kommune. Men på grund af lærer-lockouten i april har Silkeborg Kommune ifølge Midtjyllands Avis sparet cirka 26 mio. kr.

Politikerne i Børne- og Ungeudvalget har besluttet, at de sparede lønkroner skal bruges på undervisning. Derfor skal der nu oprettes op mod 25 flere stillinger end normalt.

I øjeblikket har Silkeborg Kommune slået cirka 35 lærer-stillinger op. Der er både tale om faste og midlertidige stillinger.