Anklagede i narkosager hurtigere for retten

Ny strategi hos Østjyllands Politi gør op med lange varetægtsfængslinger i narkosager. Målet er hurtig dom i sagerne.

En ny strategi hos Østjyllands Politi gør op med lange varetægtsfængslinger i narkosager. Målet er at føre sagerne til dom hurtigere end før, hvor op til halvandet år i uvished bag tremmer har været almindeligt i narkosager.

Slagplanen er ført ud i livet i en stor kokainsag fra Brabrand, skriver Århus Stiftstidende søndag. Det har betydet, at 14 palæstinensere fra Århus-forstaden har fået en afgørelse på rekordtid.

To anklagede fik allerede dom ved retten i Århus tre og fire måneder efter varetægtsfængslingen. Sidste dom faldt i juni, mindre end et år efter anholdelsen.

Princippet i den nye metode er, at en sag relativt hurtigt i forløbet "skæres ned" til et niveau, hvor
anklagen kan bære igennem til en domfældelse.

Chefen for narkoafdelingen hos Østjyllands Politi, Jens Peter Andersen, fortæller om den ændrede procedure:

- I sagen fra Brabrand havde vi en begrundet mistanke om, at der blev handlet med langt mere
kokain end de 1,2 kilo, som udgjorde kernen. Vi kunne have knopskudt efterforskningen og måske have fået et større kvantum på anklageskrifterne. Men det ville betyde yderligere månedlange efterforskninger med telefonaflytninger og afhøringer - uden at det nødvendigvis havde hævet straffen nævneværdigt.

- I stedet trak vi en streg i sandet. Sammen med juristerne valgte vi at fastlægge anklagen til det kvantum på 1,2 kilo, som vi tidligt i efterforskningen mente, vi havde sikre beviser for, siger
narkochefen til Århus Stiftstidende.

Selvom anklagerne blev skåret til, var det ikke smådomme, der kom ud af den netop overståede rettergang i det palæstinensiske netværk i Brabrand. To af de centrale forhandlere fik hver syv års fængsel for handel og import af 1,2 kilo kokain. Andre fik fem og tre år. To udvises efter afsoning.

- Vores nye fremgangsmåde er naturligvis bedre for de anklagede - men også for vores effektivitet, siger Jens Peter Andersen.

Den hurtigere afvikling betyder sparede arbejdstimer hos politiet. De bruges til nye initiativer i
kampen mod et stigende salg og forbrug blandt borgerne af hård narko som kokain og amfetamin.

En af landets førende forsvarsadvokater, Hans Kiellund, Århus, hilser den ændrede strategi velkommen

- Det er godt gået af Østjyllands Politi. I landsforeningen af beskikkede forsvarsadvokater har vi i årevis slået til lyd for kortere varetægtsfængslinger i narkosager. Det her er et skridt i den rigtige retning. Den nye retsreform, hvor narkosager ikke længere skal for et nævningeting, når straffene kan blive over fire år, vil sikkert også bidrage til at afkorte forløbet, siger Hans Kiellund.