Anholt i oprør over Grenaa Kommune

Anholts beboere protesterer over, at Grenaa Kommune ønsker at gøre øens havn til et ferieparadis.

Beboerne på Anholt protesterer over Grenaa Kommunes planer om at omdanne øens havn til et ferieparadis.

Flere sommerhuse på stedet vil ødelægge øens erhvervsmuligheder, og der vil kunne opstå "nabokrig" på havnen, mener befolkningen, der tæller 160 fastboende.

Omvendt ønsker Grenaa Kommune at få gjort driften af Anholt Havn til en overskuds- og ikke en underskudsforretning, efter at den er overtaget fra staten.

Den enstemmige og usædvanlige protest fra anholterne går mod Grenaa Kommunes lokalplan, som betyder, at der kan bygges 13 nye sommerhuse ved havnen på øen. Lokalplanen ventes vedtaget på et byrådsmøde den 9. september, men allerede i denne uge skal sagen behandles i teknisk udvalg.

Formanden for Anholt Borgerforening, Liselotte Arentz Sørensen, oplyser, at sagen vil blive indbragt for Naturklagenævnet, hvis lokalplanen vedtages.

Anholterne har intet mod flere turister, men er imod, at der skal bygges sommerhuse på arealer, hvor øens erhvervsliv har de eneste udviklingsmuligheder. Desuden frygter man med baggrund i støjgener en evindelig "nabokrig" mellem de eksisterende restauranter på havnen og de nye sommerhusbeboere.

Se mere fra Anholt i aften på TV 2 | ØSTJYLLAND.