Ango versus Ango

Borger rejser tvivl om Ango Winthers habilitet i bus-sager

I forbindelse med de store omlægninger af busruterne i Aarhus - og de deraf følgende klager fra borgerne - rejses der nu tvivl om det socialdemoratiske byrådsmedlem Ango Winthers habilitet i sagsbehandlingen. 

Ango Winther er til daglig ansat som busplanlægger, og dermed til at udføre det praktiske arbejde ved tilrettelæggelse af ruter og køreplaner, men han er også som politiker næstformand i teknisk udvalg, der behandler klagesager over de nye ruter og køreplaner.

Det kritiseres af Poul Bechager Pedersen fra Studstrup borgerforenings busudvalg, der overfor JP Aarhus påpeger Ango Winthers mulige problemer med "kasketterne". 

Ango Winther oplyser til avisen, at det i en tidligere sag for år tilbage er fastslået, at han ikke er inhabil, og at han ikke har siddet i den specielle politiske arbejdsgruppe, der har lavet den overordnede plan. 

Kommunens juridiske chef Christian Mølgaard siger til JP Aarhus, at inhabilitet i en sag altid afhænger af en konkret vurdering, og at han ikke kan sige noget om Ango Winthers rolle uden at have undersøgt forholdene nærmere.