Anarki i sommerhusområder

400 ulovlige byggerier i et enkelt område med sommerhuse i Nørre Djurs Kommune.

Lovløsheden florerer i sommerhusområderne på Djursland. Det er blevet afsløret efter Nørre Djurs Kommune bad ejerne af sommerhuse ved Gjerrild Nordstrand om at rette fejl ved myndighedernes oplysninger om deres huse.

'Det har vist sig, at stort set samtlige ejendomme har et eller andet byggeri, de aldrig har fået anmeldt eller søgt om. Meget er ulovligt og en mindre del lovligt. Dette udmønter sig i cirka 400 nye lovliggørende byggesager, hvilket svarer til cirka det dobbelte af det antal byggesager, der behandles pr. år på Bygningskontoret', lyder konklusionen i et notat til kommunens tekniske udvalg.

Formanden for udvalget, venstremanden Carlo F. Christensen, understreger, at kommunen ikke på Christiania-vis stiltiende vil acceptere ulovligt byggeri.

- Vi har før bedt folk om at rive et hus eller en tilbygning ned. Det er vi klar til at gøre igen. Men hvis forholdene kan lovliggøres, eventuelt med nogle ændringer, så er vi indstillet på det, siger han til TV2 / ØSTJYLLAND.

Se mere i udsendelsen kl. 19.30.