Amtet til kamp mod vejsvin

Århus Amt indleder en kampagne for at lære bilisterne, at de ikke skal smide deres affald langs vejene.

Århus Amt går til kamp mod affaldet langs de østjyske veje.

Ud over at skæmme gadebilledet og naturen, er affaldet årsag til, at amtet hvert år må bruge omkring 1,6 millioner kroner på at rydde op.

Kampagnen retter sig særligt mod de bilister, der ikke ser noget forkert i at smide bananskræller, øldåser og andet affald ud af vinduerne, når de er færdige med at spise eller drikke. Kampagnen lanceres derfor i samarbejde med McDonalds's, Statoil og Q8, som hver især vil dele affaldsposer ud til deres kunder.

Århus Amt skønner, at der hvert år bliver smidt omkring 200 tons affald langs vejene.