Amtet slukker lyset

Århus Amt vil næste år spare 300.000 kroner ved at slukke for vejbelysningen på en række strækninger.