Amtet slipper for millionbod

Landsretten omstøder bod, som Århus Amt var blevet pålagt af Klagenævnet for Udbud.

Århus Amt er af Vestre Landsret blevet frifundet for at betale en bod på to millioner kroner, som Klagenævnet for Udbud ellers havde dømt amtet til at betale.

I foråret 2000 udbød Århus Amt levering af udstyr til behandling af iltpatienter i eget hjem. Amtet havde hidtil benyttet Falck Medico, men ved licitationen var der kun et andet firma, der afgav tilbud. Amtet fandt imidlertid dette tilbud for højt, og indledte forhandlinger med Falck Medico, der fik den store millionordre.

Det vragede firma indgav sagen for Klagenævnet for Udbud, der bestemte, at amtet havde brudt reglerne for offentlige indkøb. Men nu siger Vestre Landsret, at amtet ganske vist har handlet i strid med indkøbsdirektivet; men da tilbuddet fra firmaet havde to mangler i forhold til udbudsmaterialet, skal amtet kun betale 150.000 kr. for en mindre fejl.

/ritzau/