Amtet skjuler patient-rettigheder

Kræft-patienter får ikke at vide, at de har ret til at blive behandlet i udlandet, når de danske ventelister er for lange.

Århus Amt fortier overfor kræftpatienter, at de har ret til at blive behandlet i udlandet, hvis ikke amtets egne sygehuse eller et andet dansk hospital kan tilbyde dem start på strålebehandling eller kemoterapi indenfor fire uger.

I det standardbrev, som Onkologisk Afdeling ved Århus Sygehus sender ud til nye kræftpatienter, oplyses der kun om, at patienterne har ret til blive henvist til en anden afdeling i Danmark, hvis ikke afdelingen selv kan overholde fire ugers fristen.

Videre fortæller brevet, at ventetiden for strålebehandling i Danmark generelt er over behandlingsgarantiens grænse på de fire uger.

Afdelingens oversygeplejerske Lisbeth Lagoni Kjær bekræfter overfor TV2 | ØSTJYLLAND, at patienterne heller ikke mundtligt får noget at vide om muligheden for behandling i udlandet, med mindre de selv spørger.

Ifølge Lisbeth Lagoni Kjær har afdelingen da heller ikke - trods de lange ventelister - sendt en eneste patient til strålebehandling i udlandet i år.

- For der er ingen, der har ønsket det, siger hun.

<A href="http://www.tv2oj.dk/admin/nyheder/Upload/Dokumenter/pt-information-beh-garanti.doc" target=_blank>Læs selv brevet til patienterne - klik her.</A>