Akutpatienter fra Silkeborg skal til Viborg

Akutte medicinske patienter i Silkeborg skal fra årsskiftet uden for almindelig arbejdstid sendes til Viborg

Hvis du er så uheldig at blive akut medicinsk patient i Silkeborg efter årsskiftet skal du håbe på, at din akutte situation opstår i tidsrummet 8.00 til 17.00. Ellers skal du nemlig til Viborg.

Diagnostisk Center på Regionshospitalet i Silkeborg vil nemlig fremover sende akutte medicinske patienter til Akutafdelingen i Viborg i weekenden og i hverdagene uden for ovennævnte tidsrum.

- Først og fremmest får ændringen betydning for akutte medicinske patienter fra Silkeborg-området. De vil nu blive indlagt i Viborg, hvis de bliver syge uden for dagtiden på hverdage. For de to hospitaler er der tale om en meget stor forandring, som vi har gjort alt for at planlægge bedst muligt for patienterne. Vi vil naturligvis følge patientstrømmene tæt efter 1. januar og agere på eventuelle uhensigtsmæssigheder, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen på vegne af hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt i en pressemeddelelse.

Skal modtages gennem fælles akutafdelinger

Han tilføjer, at samlingen er et led i den proces, hele det danske hospitalsvæsen er inde i for at sikre, at uafklarede akut syge patienter modtages gennem fælles akutafdelinger med adgang til relevante diagnostiske muligheder og speciallægeressourcer døgnet rundt. En proces, som Sundhedsstyrelsen har igangsat og står bag, står der i pressemeddelelsen.

Ændringen er en del af Region Midtjyllands spareplan, og den betyder, at Diagnostisk Center i Silkeborg skal reduceres med 23 senge, mens afdelingen i Viborg skal udvides med otte senge.

Patienter med åben indlæggelse kan fortsat indlægges i Silkeborg. Med åben indlæggelse forstås patienter, hvor hjemmeplejen og/eller egen læge ikke kan løse patiens behandlingsproblem.