Afgørelse: Skejby skal ikke længere operere hjertebørn

Sundhedsstyrelsen har nu besluttet, at fremover er Rigshospitalet, der skal stå for operationerne

Børn med medfødte hjertefejl skal fremover opereres på Rigshospitalet i København.

Dermed bliver Rigshospitalet det eneste sted i Danmark, hvor børnehjertekirurgien bliver samlet. Det oplyser Sundhedsstyrelsen fredag middag.

Hidtil har også Aarhus Universitetshospital i Skejby foretaget en del af operationerne, men den del af arbejdet bliver nu nedlagt og centraliseret. Det skyldes, at antallet af børnehjerte-operationer er faldet fra 300 til 200 om året.

Skejby Sygehus har pyntet på et notat til Sundhedsstyrelsen

- For os handler det udelukkende om, hvad der er bedst for hjertebørnene. Hvordan vi fremadrettet kan sikre kvaliteten af børnehjertekirurgien i Danmark i en situation med færre operationer. Alle er enige om, at det skal samles ét sted, siger direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

Hospitalet i Skejby kommer dog fortsat til at behandle børn med hjertefejl - bare ikke kirurgisk. Den børnehjertekirurgiske afdeling skal i stedet stå for udredning, visitation til operation og lignende opgaver.

Ikke et fravalg af Skejby

Sundhedsstyrelsens afgørelse sætter dermed punktum for kampen mellem Rigshospitalet og hospitalet i Skejby, som den seneste uge er kommet til udtryk i pressen. Jyllands-Posten skrev den 25. januar om, at læger på Rigshospitalet blandt andet havde frarådet andre kirurger at søge job i Skejby.

Patienter deler hjertehistorier: Lukning vil være rigtig ærgerlig

Til gengæld er Skejby blevet kritiseret for at have pyntet på et notat til Sundhedsstyrelsen, hvor hospitalet oplyser omkring kompetencer og medarbejdere.

- Sundhedsstyrelsens beslutning om, at børnehjertekirurgien skal samles på Rigshospitalet er ikke et fravalg af et dårligt center, men et valg imellem to gode centre. I den samlede vurdering har vi lagt særligt vægt på Rigshospitalets mulighed for indenfor en kortere tidshorisont at overtage én samlet national funktion på området, herunder med sikring af alle relevante kompetencer, relevante vagtfunktioner m.v., siger Steen Brostrøm.

Flytningen af børnehjerteoperationerne til Rigshospitalet forventes at ske i løbet af 2016.