Afgør om Samsø skal til valg

Samsøs byråd afgør i dag, om der skal udskrives en folkeafstemning om en eventuel fusion med Århus.

Byrådet på Samsø tager i dag stilling til, om der skal afholdes en folkeafstemning om øens kommunale fremtid.

Byrådet ønsker, at Samsø skal fortsætte som selvstændig kommune, og hidtil har politikerne afvist at spørge borgerne til råds via en vejledende folkeafstemning.

En tredjedel af øens borgere har dog for kort tid siden skrevet under på et protestbrev til politikerne. Her kræver de, at byrådet udskriver en folkeafstemning om, hvorvidt Samsø skal lægges sammen med Århus eller fortsætte som hidtil.

TV 2 / ØSTJYLLAND har mere om sagen i dagens udsendelser.