Adopter et barn med HIV

Det håber AC Børnehjælp på at kunne tilbyde

Det første adoptivbarn, der er HIV-smittet, kan snart være på vej til Danmark. Adoptionsorganisationen AC Børnehjælp fra Aarhus er langt fremme med arbejdet.

- Vi har endnu ikke noget konkret barn i forslag, men vi er gået i gang med det indledende arbejde. Vi håber, at det kan blive meget snart, at det første adoptivbarn med HIV kommer til landet, siger direktør Margrethe Primdahl fra AC Børnehjælp til DR Østjylland.

Hun tilføjer, at børn smittet med HIV er nogle af de sværeste børn at finde adoptivforældre til, men hun mener, at der i Danmark er forældre, som kan være interesseret i et HIV-barn.

- De fleste familier starter med drømmen om det perfekte, men vi mener, at der er familier, som er så rummelige, at de kan tage imod et barn, som har et særligt problem med sig, siger Margrethe Primdahl.

Hun har ikke noget bud, hvornår det første HIV-adoptivbarn kommer til landet.

Margrethe Primdahl tilføjer dog, at adoptivfamilier i fremtiden må indstille sig på, at hvis de gerne vil adoptere et barn, kan de blive nødt til at acceptere, at barnet har et mindre handicap eller et særligt behov.

Hos interesseorganisationen Adoption & Samfund er formanden Jens Damkjær positiv over for ideen.

Men han gør det klart, at familier, som får et hiv-smittet barn, skal kunne trække på hjælp

- Forældrene skal have hjælp - både i forberedelserne og også når familien er hjemme skal de kunne trække på fagpersonale som f.eks. psykologer, siger han.

Konkurrencen om de helt raske adoptivbørn er blevet meget større.