AC Børnehjælp: Ingen afklaring

Må fortsat vente på svar fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsens familieretsafdeling er stadig i gang med at behandle et svar om en redningsplan for AC Børnehjælp i Aarhus-forstaden Aabyhøj.

Derfor kommer der ikke som ventet en indstilling til socialminister Annette Vilhelmsen (SF) onsdag, oplyser Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen skal afgive indstilling om, hvorvidt styrelsen vil anbefale, at AC Børnehjælps ret til at formidle adoptioner skal suspenderes.

Socialminister Annette Vilhelmsen besluttede 10. januar, at AC Børnehjælp skulle varsles om en suspension af organisationens adoptionsvirksomhed.

Det skete på baggrund af nylige oplysninger om organisationens økonomi, der viste store uoverensstemmelser mellem de oplysninger, som Ankestyrelsen har modtaget til brug for tilsynet, og tingenes reelle tilstand.

Se: Minister: Uacceptabelt!

I en tilsynsrapport fra 2013 fik AC Børnehjælp skarpe anmærkninger fra Ankestyrelsen for at have rod i økonomien.

Eksempelvis fremgik det, at bureauet gennem syv måneder i 2012 slet ikke bogførte sine udgifter. Det kaldte Ankestyrelsen "yderst kritisabelt, helt uacceptabelt og i strid med almindelige gældende principper for forsvarlig økonomistyring".

I de sager, der allerede er sendt ud til et afgiverland, herunder sager, hvor der er fundet en konkret familie til et bestemt barn, vil sagsbehandlingen fortsætte. Det vil foregå under Ankestyrelsens fortsatte overvågning.

AC Børnehjælp har siden præsenteret en redningsplan i samarbejde med Den Sociale Udviklingsfond. Redningsplanen er sendt til Ankestyrelsen 22. januar.

Det var vurderingen, at Ankestyrelsen ville være en uge om at gå svaret igennem og derpå komme med en indstilling til socialministeren.

Men det har ikke kunnet nås, oplyser styrelsen, der endnu ikke kan komme med et bud på, hvornår afgørelsen så kommer.