AC Børnehjælp: Få overblikket

Får hjælp til at få styr på økonomien

AC Børnehjælp i Aarhus har rod i økonomien, og derfor har adoptionsbureauet midlertidigt fået suspenderet sin ret til at optage nye barnløse par på venteliste.

Fredag har socialminister Manu Sareen (R) godkendt en nødplan, så adoptionsprocessen kan fortsætte for de cirka 400 familier, der allerede står på venteliste.

Få et overblik over sagen her:

* AC Børnehjælp er Danmarks største bureau til formidling af adoptioner.

* I november 2013 fik AC Børnehjælp hård kritik fra Ankestyrelsen i en rapport, som kastede lys over omfattende rod i organisationens økonomi.

* Blandt andet havde bureauet gennem syv måneder i 2012 slet ikke bogført sine udgifter. Desuden skulle en medarbejder have begået underslæb og for at dække hullet have sendt ekstraregninger ud til par på venteliste.

* Den 10. januar varslede daværende socialminister Annette Vilhelmsen (SF) adoptionsbureauet om en foreløbig suspension af retten til at formidle adoption.

* Ifølge Ankestyrelsen havde bureauet givet urigtige oplysninger om sin økonomi. Ministeren følte ikke, hun kunne forsvare at lade nye par indbetale gebyrer til organisationen.

* Suspensionen betyder, at der ikke kan blive optaget nye ansøgere på venteliste hos AC Børnehjælp.

* I de sager, der allerede er sendt ud til et afgiverland, herunder sager, hvor der er fundet en konkret familie til et bestemt barn, vil sagsbehandlingen fortsætte, overvåget af Ankestyrelsen.

* Bureauet foreslog 22. januar en redningsplan, som omfattede Den Sociale Udviklingsfond, der ville gå ind i bureauets ledelse. En plan, som den nye socialminister, Manu Sareen (R), afviste 5. februar.

* I stedet fik bureauet et par uger til at udarbejde en ny redningsplan, som ministeren efter et møde med ordførerne på området fredag har godkendt.

* Løsningen indebærer, at Implement Consulting Group får til opgave at implementere og styre en nødplan for organisationen.

AC Børnehjælp får ekstern bistand til ansættelse af en midlertidig ledelse, udskiftning af bestyrelsesformanden og sammensætning af ny bestyrelse samt ekstern bistand til professionalisering af økonomistyring.