Aarhusbørn taler ikke dansk

For mange børn taler ikke et alderssvarende dansk, når de begynder i skole, siger skolerådmand

Tovshøjskolen arkivfoto

Derfor vil han nu have byrådet til at bevilge yderligere femten millioner kroner til at sætte ind, hvor det har vist sig at hjælpe: nemlig før børnene starter i skole.

- Børnenes dansk er ganske enkelt for dårligt, når de begynder i børnehaven. Praktisk talt alle de tosprogede børn - og mere end hver tiende med dansk som modersmål, vi sprogvurderer som treårige - har ikke et alderssvarende dansk. De får så heldigvis et gevaldigt løft i børnehaven. Men det betyder, at vi er nødt til at sætte målrettet ind i vuggestuer og dagplejen og vi skal have styrket samarbejdet med forældrene. Deres indsats er selvfølgelig meget afgørende, siger Kristian Würtz.

Konkret beder rådmand Kristian Würtz om byrådets opbakning
til at investere 15 millioner kroner af Børn og Unges opsparing i en skærpet indsats i vuggestuer, dagpleje, hos sprogvejledere og i et
styrket samarbejde med forældrene.

556 børn sprogscreenet
Baggrunden for forslaget om at styrke den målrettede tidlige indsats
er, at Aarhus Kommune for syvende gang har sprogscreenet skolebegyndere med dansk som andetsprog. I alt 556 børn er sprogscreenet.

De udgør 18,2 procent af den samlede gruppe børn, som skal begynde
i skole efter sommerferien. Resultatet af årets sprogscreening er, at
andelen af børn med et alderssvarende dansk sprog er steget fra 27,1
procent til 27,5 procent.

Fremgang er tydelig
I år har det for første gang været muligt at sammenligne sprogscreeningsresultater hos børn som treårige og som skolebegyndere og dermed se det enkelte barns dansksproglige udvikling.

Mere end to tredjedele af børnene har haft en dansksproglig fremgang.
For mere end halvdelen af børnene har den dansksproglige
fremgang været markant: Populært sagt har de på tre år oplevet en fremgang, som det normalt ville tage mere end tre år at opnå.

Resultaterne for de sprogscreenede treårige børn med dansk som andetsprog viser samtidig, at 98,3 procent af alle børn med dansk som
andetsprog har behov for sprogstimulering, når de er tre år.

Forslaget om at bruge opsparing skal behandles i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for 2013-2016.