Aarhus vil have digitalt valg

Europaparlamentsvalget i 2014 kan blive elektronisk

Valgbestyrelsen i Aarhus Kommune har netop truffet beslutning om, at Aarhus Kommune deltager i forsøg med elektronisk stemmeafgivning. 

 

Når Økonomi- og indenrigsministeriet ministeriet kender antallet af kommuner, der som Aarhus ønsker at deltage i forsøget med e-valg, vil ministeriet igangsætte arbejdet med at etablere det fornødne lovgrundlag.

Det forventes, at et lovforslag kan fremsættes i Folketinget i januar 2013. Der vil således formentlig tidligst kunne afholdes forsøg med e-valg ved Europaparlamentsvalget i 2014.

- Vi har i Aarhus et ønske om at være helt med fremme, når det handler om at få ny teknologi til at understøtte vort demokrati. Vi ser det som et helt naturligt skridt på den kommunale dagsorden, hvor innovation og digitalisering er en del af hverdagen. Det er vigtigt, at vi altid er opmærksomme på, om vi kan gøre ting smartere, nemmere og billigere, udtaler borgmester Jacob Bundsgaard i en pressemeddelelse.

Det overordnede mål med forsøget med e-valg er at indhente erfaringer, der kan indgå i beslutningsgrundlaget for fremtidige beslutninger vedrørende e-valg i Danmark.

Forsøget skal især afklare, om elektronisk understøttelse af valghandlingen kan gøre flere vælgere selvhjulpne i forhold til stemmeafgivelsen, herunder give synshandicappede og borgere med læsevanskeligheder mulighed for at afgive stemme uden assistance samt reducere utilsigtede ugyldige stemmer.

Endelig ønskes det undersøgt, om e-valg på sigt kan overflødiggøre fintællingen, eller alternativt reducere ressourceforbruget i forbindelse med fintællingen.