Aarhus Teater forbedrer regnskab med knap 2 mio.

"Meget tilfredsstillende", lyder det fra Aarhus Teaters bestyrelse og direktion.

Regnskabet for sæson 2009/2010 viser en forbedring på knap 2 mio. kr. Det står fast efter bestyrelsens færdigbehandling af teatrets regnskab for sæson 2009/10.

Det endelige regnskab viser et underskud på 2,3 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 4,2 mio. kr. Aarhus Teater har dermed forbedret regnskabet med 1.9 mio. kr.

- Jeg er stolt over, at vi har kunnet nedbringe vores omkostninger og samtidig fastholde et meget højt aktivitetsniveau uden på noget tidspunkt at slække på de kunstneriske krav. Samtidig er jeg glad for, at medarbejderne har taget ansvar og udvist mådehold, da vi med sæson 2009/10 begyndte at lægge budgetter ud til de enkelte afdelinger. Alle har stået sammen om det flotte resultat, siger direktør Henning Kærsgaard i en pressemeddelelse.

På indtægtssiden er resultatet stort set status quo i forhold til budgettet med en mindre forbedring på knap 300.000 kr.

Billetindtægterne for 2009/10 udgør 9.28 mio. kr. Det er 40.000 kr. over budgettet fra oktober 2010.

I forhold til sæson 2008/09 har der været et publikumsfald, hvilket primært skyldes, at fribilletter inviterede, presse og personale er reduceret med 6.000.