Aarhus halter efter

Mange lærere underviser ikke i linjefag

03:04

1 af 2

Kun 70 pct. af timerne i de aarhusianske folkeskoler varetages i dag af lærere, som enten har undervisningskompetence i faget fra læreruddannelsen eller har opnået tilsvarende faglig kompetence med efteruddannelse.

Men i den nye folkeskoleaftale er målet fuld kompetencedækning i 2020, og Aarhus er den kommune i Østjylland, der har den laveste andel i procent af timer, der dækkes med lærere med liniefagskompetence.

Horsens er den kommune i Østjylland, hvor eleverne oftest bliver undervist af en lærer med liniefagskompetence. Her er 88% af alle undervisningstimerne med en lærer, som har liniefagskompetence.

Du kan her se en oversigt, over hvor stor en del af det samlede antal undervisningstimer i de østjyske kommuner, der dækkes med lærere, som har liniefagskompetence.

Aarhus: 70 pct.

Odder: 76 pct.

Samsø: 77 pct.

Silkeborg: 78 pct.

Norddjurs: 81 pct.

Randers: 82 pct.

Skanderborg: 83 pct.

Syddjurs: 83 pct.

Favrskov: 87 pct.

Horsens: 88 pct.