Aarhus fritstiller vejchef

Aarhus Kommune har endnu en gang jobbet som mobilitetschef ledigt

Aarhus Kommune skiller sig endnu en gang af med kommunens vejchef eller mobilitetschef, som stillingen helt korrekt hedder.

Stillingen som mobilitetschef blev oprettet 1. oktober 2014 for at flytte fokus fra flere veje til bedre fremkommelighed og mobilitet.

Arbejdsopgaverne for chefen er at sikre bedre fremkommelighed og god adgang til og fra Aarhus samt løse det stadigt stigende transportbehov i byen.

Se: Skal bekæmpe trafikpropper

Den seneste vejchef blev fyret for 15 måneder siden, hvorefter Mads Holm-Petersen fra Vejdirektoratet trådte til.

Men efter ni måneder på posten, fratrådte han stillingen for cirka 14 dage siden.

- Det er jo en personalesag, så jeg kan ikke sige andet, end at jeg har indgået en aftale med Mads Holm-Petersen om en fratrædelse, og jeg har imødekommet hans ønske om fritstillelse, siger Bente Lykke Sørensen, chef for Byudvikling og Mobilitet under magistratsafdelingen for Trafik og Miljø, til tv2oj.dk.

Trafik og Miljø regner med at slå stillingen som mobilitetschef op efter sommerferien.