Aarhus dyrest med pasning

Er den dyreste by i Danmark med børnepasning

Aarhus er den dyreste by at få sine børn passet i vuggestue i.  Det viser Søndagsavisens gennemgang af tal fra Danmarks Statistik.

Prisforskellen på børnepasning er enorm rundt om i landet. Der er op til 14.000 kroner om året at spare pr. barn på institutionsplads, hvis du vælger at bosætte dig i den rigtige kommune.

I Aarhus, betaler forældre 38.060 kroner om året for en vuggestueplads til ét barn. Derudover kommer udgiften til institutionsmad, som ikke taget med i opgørelsen.

- De højere takster kan skyldes, at Aarhus kommune har højere udgifter på området end andre kommuner. Men der kan jo være forskel på serviceniveauet fra kommune til kommune og også på, hvad man indregner i taksterne. Der er eksempelvisforskel på udgifterne til børn med særlige udfordringer.Disse poster er indregnet i de samlede udgifter i taksterne i Aarhus kommune, forklarer økonomichef Niels Jørgen Rasmussen fra Aarhus Kommunes børne- og ungeforvaltning.

Forældrer, der prioriterer lave vuggestuepriser, skal vælge Læsø. Her koster pasning af et vuggestuebarn 24.192 kroner om året.

Den billigste plads til et børnehavebarn findes i Brønderslev til en årlig pris på 15.576 kroner.