Aarhus Bugt skal beskyttes

Planer om at indføre beskyttelseszoner i bugten

Aarhus Bugt er med på en liste Fødevareministeriet netop har offentliggjort over beskyttelse af stenrev i naturbeskyttede områder.

Planen er at indføre beskyttelseszoner i fire områder, hvor det fremover vil være forbudt at fiske med bundgående redskaber.

 Det betyder helt overordnet at fra 1. september 2013 indfører Fødevareministeriet  240 meter beskyttelseszoner omkring rev på den danske havbund i fire udvalgte områder. De fire områder ligger i Århus Bugt, Smålandsfarvandet, Langelandsbælt og Hjelm Bugt

- Vi tager nu et vigtigt skridt for havets natur og for at standse tilbagegangen i biodiversiteten i havet. Det er vigtigt at beskytte de mest sårbare arter og naturtyper. Livet i havet har brug for stenrev, som også kaldes havets oaser. De fungerer blandt andet som levesteder for mange planter, dyr og fisk, så vi får en rigere havbund fuld af liv, udtaler fødevareminister Mette Gjerskov i en pressemeddelelse.

Med indførelsen af beskyttelseszonerne i de fire områder vil i alt 30 kystnære habitatområder med stenrev og biogene rev af muslinger i de danske farvande være beskyttet.

Beskyttelseszonerne er første led i en længere proces, hvor Danmark gennemfører EU's habitatdirektiv i Natura 2000 områder til havs.

Næste skridt er at indføre beskyttelseszoner i de danske habitatområder, hvor svenske og tyske fiskere også har tilladelse til at fiske. Det forslag vil komme i høring i EU-Kommissionen til efteråret.