Aarhus-betjent starter sirener

Landets i alt 1.078 sirener afprøves onsdag kl. 12. Sirenerne styres fra Aarhus

En af de flere end 1.000 danske sirener er opsat på Graham Bells Vej i Skejby. Foto: Google Maps

Når lyden af hylende sirener brager ud over landet onsdag, er der hverken fare for farlig røg eller kemiske udslip.

Beredskabsstyrelsen og politiet tester klokken 12.00 det landsdækkende sirenevarslingssystem, så befolkningen kan lære varslingssignalerne bedre at kende.

Det er en betjent i Aarhus, som ved et enkelt tryk på en pc-tast får alle landets sirener til at hyle.

Sirenetesten indeholder tre signaler. Først lyder der et varslingssignal, som består af en lyd, der stiger og derefter falder langsomt. Lyden kommer fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.

Efter tre minutter gentages varslingssignalet, og efter yderligere tre minutter lyder et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Denne lyd består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder.

Brugt 10 gange om året
Sirenevarslingssystemet er de senere år brugt op til 10 gange om året, og det er især sket i forbindelse med udvikling af farlig røg og kemiske udslip.

Sker der en virkelig hændelse, er det vigtigt at vide, hvad sirenesignalerne betyder.

Hvis ulykken sker, skal man gå indenfor, lukke døre og vinduer og slukke ventilationsanlægget. Politiet og andre myndigheder vil informere om ulykken via DR og TV 2.

Når faren er overstået, vil sirenerne afgive afvarslingssignalet, og medierne vil orientere om, at faren er forbi.

Der er opsat i alt 1.078 sirener herhjemme i byer og byområder med flere end 1.000 indbyggere. Sirenerne kan høres af omkring 80 procent af befolkningen, men i områder uden for sirenernes rækkevidde kan politiet varsle ved at bruge mobile sirener.

Når sirenerne lyder onsdag klokken 12, er der som sagt tale om en test, og man skal derfor ikke ringe til 112, politi eller brandvæsen.