Aarhus-arkitekt er død

Tegnede bl.a. kirke og universitets-bygninger

Mads Møller tegnede bl.a. Ravnsbjergkirken i Aarhus. Foto: Google Maps

Mads Møller forvaltede en stor arv i dansk arkitektur og føjede selv nyt til traditionen. Han var til det sidste en væsentlig stemme i arkitekturdebatten.

Efter afgang fra Kunstakademiets arkitektskole vendte Mads Møller i 1966 tilbage til fødebyen Aarhus, hvor han blev ansat på C.F. Møllers tegnestue. C.F. Møller er en af de helt store skikkelser i det 20. århundredes danske arkitektur - og Mads Møller trådte i sin faders fodspor som medindehaver af tegnestuen, hvor han har arbejdet lige siden. Og sat meget markante aftryk.

Et tidligt hovedværk er Ravnsbjergkirken ved Aarhus. Blandt de øvrige, markante værker, som Mads Møllers navn især forbindes med, er en lang række skole- og institutionsbyggerier i Aarhus, herunder nybygninger til byens smukke universitet. Nobelparken i Aarhus er således også et af hans byggerier.

Dertil kommer ikke mindst Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt-museet i Herning samt adskillige meget vellykkede erhvervsbyggerier i Hedens Perle, som byen med ukarakteristisk jysk ubeskedenhed kalder sig. Også den markante og gentagne gange prisbelønnede A.P. Møller Skolen i Slesvig bærer kvalitetsstemplet Mads Møller.

Lige vægt på funktion og æstetik

I sine værker lagde Mads Møller lige vægt på funktion og æstetik, og han placerede sig som en diskret fornyer i den store tradition herhjemme for ordentlig arkitektur i samspil med omgivelserne, som gerne må være grønne, hvis stedet ellers indbyder til det.

Det var også Mads Møller, der stod for dispositionsplanen for Tuborg-området, og som han måtte have fortjenesten for variationen i områdets byggeri, måtte han også leve med de mindre heldige bygninger. I Tuborg-kvarteret og andre steder arbejdede han meget bevidst med at blande funktioner for at give bedre forudsætninger for liv og aktivitet. Blandt andet derfor var Mads Møller optaget af nye overvejelser om, hvordan man integrerer moderne industribyggeri i bymiljøer.

Mads Møller modtog en lang række priser for sine og tegnestuens byggerier, og i midten af 1990erne blev han tildelt Eckersberg Medaillen. I 2006 fulgte Nykredits Arkitekturpris.