55 dyr aflivet efter vanrøgt

Myndighederne har aflivet samtlige grise, kreaturer og heste hos en 87-årig landmand fra Resenbro.