44 har fået deres dagpenge

Kommune afslutter sag om sygedagpenge

Randers Kommune har undersøgt samtlige sager, hvor borgere har fået stoppet deres sygedagpenge af private vikarer.

Det er sket, fordi Ankestyrelsen afgjorde, at vikarernes afgørelser var ugyldige.

I alt er 360 sager blevet undersøgt, og 44 personer har på den baggrund fået efterbetalt sygedagpenge svarende til et beløb på 3.1 millioner kroner, oplyser Randers Kommune i en pressemeddelelse.

- Jeg kan heldigvis konstatere, at sagsbehandlingen og dermed også begrundelserne for afgørelserne om at stoppe sygedagpengene har været i orden. Fejlen har bestået i, at vikarerne og ikke jobcentrets medarbejdere har underskrevet afgørelsen. Det har vi taget til efterretning og vil være mere påpasselige, når vi bruger vikarer i fremtiden. Derudover betragter jeg nu sagen som afsluttet, siger Leif Gade (Soc.dem.), der er formand for Arbejdsmarkedsudvalget.

 
- At 44 - og ikke alle 360 borgere - har fået efterbetalt sygedagpenge skyldes først og fremmest, at mange borgere efter stoppet af sygedagpengene gik over til at få en tilsvarende eller højere indtægt. Fx fordi de fik et arbejde eller kom i revalidering, skriver kommunen.

- For de resterende borgere har deres placering i sygedagpengeforløbet, da vikarerne afgjorde sagerne, været afgørende, lyder det. 

I loven er der et generelt stop for sygedagpenge efter 52 uger, dog er der mulighed for at forlænge både tidsbegrænset og tidsubegrænset. De borgere, der har fået stoppet deres sygedagpenge ved det generelle stop efter 52 uger, kan ifølge Ankestyrelsen ikke få efterbetaling. Det kan de borgere, hvis sygedagpenge er stoppet ved udløbet af en tidsbegrænset forlængelse, heller ikke.

- Efterbetalingen er altså udelukkende sket i de tilfælde, hvor vikarer har stoppet sygedagpengene inden 52. uge, inden udløbet af en tidsbegrænset forlængelse eller i tilfælde, hvor personerne har været på en tidsubegrænset forlængelse ud over 52. uge, lyder det i pressemeddelelsen.

Vikarer blev brugt i travle perioder
Hele sagen opstod, fordi Randers Kommune som brugte vikarer til at behandle sygedagpengesager i perioder med travlhed.

I Randers Kommune skete det i et samarbejde med Ressourcekonsulenter og Falck Healthcare. Vikarerne havde ifølge kommunen samme faglige kvalifikationer og var sidestillede med de øvrige medarbejdere på Jobcenter Randers. Det vil sige, at de arbejdede efter gældende retningslinjer og med reference til ledelsen på jobcentret.

Vikarerne blev dog ikke direkte aflønnet af Randers Kommune, og det var på den baggrund, at Ankestyrelsen kendte vikarernes afgørelser for ugyldige, oplyser Randers Kommune.