33-årig dømt for overgreb og bortførelse: Nu kan familien se fremad

Fredag faldt der dom i sagen, hvor en børnehavepige blev bortført og udsat for overgreb. Nu kan pigens familie begynde at se fremad, fortæller stedmoren

Den fireårige pige blev i sommer bortført fra Børnehuset Snogebæksvej.

Børnehuset Snogebæksvej er i det vestlige Aarhus i bydelen Herredsvang. Foto: Google Maps

1 af 2

Fredag eftermiddag blev der i Retten i Aarhus sat punktum i sagen om bortførelse og overgreb på en fireårig pige i sommer. 

Her blev en 33-årige mand kendt skyldig i at have bortført pigen den 14. juni sidste år fra en børnehave i det vestlige Aarhus, hvorefter han forgreb sig på hende. Manden blev dømt til anbringelse på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.

Nu gælder det om for pigen og hendes familie at lægge den frygtelige sag bag sig og se fremad.

Læs også 33-årig bortførte fireårig pige: Idømt anbringelse på ubestemt tid

- Det må jo være den mest retfærdige dom ud fra sagens omstændigheder. Han kunne ikke få en hårdere straf. Nu er der kommet et punktum - og det er altid godt. Så nu kan vi se fremad, siger pigens stedmor, der ikke ønsker sit navn frem.

01:50

VIDEO: Her kan du se et interview med senioranklager Birgitte Ernst fra Østjyllands Politi.

Luk video

Pigen blev i sommer bortført fra daginstitutionen Børnehuset Snogebæksvej i Aarhus V.

Den 33-årige mand løftede den lille pige over hegnet til institutionen og fik hende til at følge med til en nærliggende adresse. Her udsatte han hende for seksuelle overgreb, inden han kørte hende tilbage til et fortov nær institutionen.

Nu er der sat punktum

Den 33-årige lider af psykisk sygdom, og lægerne vurderer, at han var sindssyg på gerningstidspunktet.

Læs også 33-årig kendt skyldig i bortførelse og overgreb på fireårig

- Jeg har tillid til det danske retssystem, så dommen må være den rigtige, siger Kristine Schroll, der er dagtilbudsleder for Dagtilbud Hasle, hvor Børnehuset Snogebæksvej hører under.  

- Da sagen kom for retten, rippede det op i nogle ting både i forhold til forældrenes usikkerhed og i forhold til personalet. Nu er der faldet dom, og det er et punktum for os, siger Kristine Schroll.

02:22

VIDEO: Se hele interviewet med Kristine Schroll her.

Luk video

Hun fortæller, at man i sommer gennemgik alle procedurer i forhold til sikkerheden. I kølvandet på sagen har man i den pågældende institution valgt at øge højden på hegnet ud til vejen ved det sted, hvor den fireårige blev bortført.

- Jeg tænker ikke, at vi kommer til at lave flere foranstaltninger i forhold til at øge højden på hegnet flere steder, siger Kristine Schroll.

Den 33-årige er også blevet fundet skyldig i to andre forhold i anklageskriftet - trusler mod en forfatter samt vold mod en person, som den tiltalte mødte, da han tidligere var indlagt på Psykiatrisk Hospital i Risskov.

Den 33-årige mand har udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen.

03:19

VIDEO: Hør hvordan Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, forholder sig til spørgsmålet om sikkerheden i de aarhusianske daginstitutioner.

Luk video

Læs her, hvad en anbringelsesdom indebærer:

-  Kriminelle, som er sindssyge eller mentalt retarderede, kan ifølge straffeloven ikke straffes.

- I mindre alvorlige sager kan retten i stedet idømme den kriminelle foranstaltninger såsom tilsyn, ambulant behandling, afvænning eller lignende.

- Retten kan i alvorlige sager vælge en anbringelsesdom. Her bliver den dømte tvangsanbragt på for eksempel en psykiatrisk afdeling eller en institution for personer med mentale handicap.

- Under anbringelsen vurderer den behandlende overlæge, hvilken behandling den dømte skal modtage.

- Det er overlægen på den afdeling, hvor anbringelsen finder sted, der bestemmer, om den dømte kan få udgang.

- Er anbringelsen sket på baggrund af en dom for alvorlig kriminalitet, er der i udgangspunktet tale om anbringelse på ubestemt tid. Dog senest efter fem år skal anklagemyndigheden sørge for at forelægge sagen for retten på ny.

- I meget alvorlige sager, hvor den dømte vurderes at være til ekstraordinær fare for andre, kan retten vælge en dom til anbringelse på Sikringsafdelingen i Slagelse.

- I modsætning til en almindelig behandlingsdom kan en anbringelsesdom kun ophæves af retten ved en såkaldt foranstaltningsændring. For eksempel kan dommen ændres til en almindelig behandlingsdom.

- En anbringelsesdom må ikke forveksles med en forvaringsdom. Begge er tidsubegrænsede foranstaltninger, men forvaring bruges over for personer, som ikke er sindssyge eller retarderede og derfor i udgangspunktet egnede til almindelig straf.

Kilder: Ritzau, Straffeloven, psykiatriloven, Region Sjælland, Kriminalforsorgen.