32 mister deres arbejde

Sundheds- og ældreområdet skal fortsat spare

02:25

1 af 2

Randers Kommune skal de kommende år spare millioner af kroner på sundheds- og ældreområdet. Og det kommer til at betyde fyringer.

I første omgang lagde kommunens budgetforlig op til at 75 medarbejdere skulle fyres. Det tal er nu ændret til 32.

- Det er selvfølgelig 32 for mange, men jeg er glad for, at det er blevet væsentligt færre, der skal afskediges, siger Leif Gade (S), der er formand for Sundheds- og ældreudvalget i Randers.

Tallet er blevet reduceret i takt med de politiske forhandlinger. Nu skal der spares omkring 30 millioner i stedet for 50, fordi en række besparelser er blevet droppet.

- Da det var 75 medarbejdere, som vi skulle af med, der var et af forslagene, at man skulle gå fra rengøring hver anden uge til hver tredje uge - det er faldet bort, siger Leif Gade.

Selvom besparelserne nu er blevet mindre, frygter formanden for FOA i Randers stadig, at det vil få konsekvenser for kommunens ældre borgere.

- Jeg er bekymret for at kommunen skal spare så mange medarbejdere. Det bliver en forringelse for de ældre - det kan ikke undgås. Jo, færre der bliver til at tage sig af de ældre borgere, jo ringere service får de også, siger Inge-Lise Christensen, der er formand for FOA Randers, til TV 2 | ØSTJYLLAND.

- Og arbejdsmiljøet vil lide et utroligt stort knæk i forhold til at man ikke kan tage vare på sig selv og sine kolleger, når man skal løbe hurtigere og hurtigere.

Fyringerne på sundheds- og ældreområdet vil, ifølge udvalgsformand Leif Gade, formentlig komme til at ramme en bred vifte af medarbejdere - lige fra SOSU-hjælpere og assistenter til administration og kontorpersonale.

Se et længere interview med Leif Gade i klippet øverst.