26.000 borgere får helbredstjek

Kommunen indleder stort forebyggelsesprojekt

Genrefoto

Med projektet Tjek Dit Helbred bliver forebyggelse frem for helbredelse sat højt på den sundhedsfaglige dagsorden i Randers Kommune.

Projektet vil over en femårig periode invitere alle 30-49-årige borgere i kommunen til et helbredstjek i Randers Sundhedscenter.

 

26.000 borgere undersøges

Efter helbredsundersøgelsen på Randers Sundhedscenter får borgerne tilbud om en opfølgende samtale hos deres praktiserende læge. 

- Det er en folkesundhedsundersøgelse af meget stort omfang, siger borgmester i Randers Henning Jensen Nyhuus og fortsætter:

- Ud over at opdage mange livsstilssygdomme i opløbet vil dette projekt - via samarbejdet med Aarhus Universitet - give en værdifuld forskningsmæssig viden om danskernes sundhedstilstand. 

Undersøgelsen har som mål at forbedre borgernes sundhed og livskvalitet og forebygge livsstilsrelaterede sygdomme som fx type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme og lungesygdommen KOL.